Any

    • Pressupostat

    • Ingressat

  • Subtotal no financer
    • Pressupostat

    • Ingressat

  • Subtotal financer
    • Pressupostat

    • Ingressat

Descarrega la taula de En què es gasta? en CSV o Excel

Descarrega la taula de Com es gasta? en CSV o Excel

Descarrega la taula de Qui ho gasta? en CSV o Excel

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
  • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2021. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.