Visita guiada

L’objectiu de la pàgina de pressupostos de l’Ajuntament de Mollet del Vallès és que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui trobar, a uns pocs clics, de forma visual i sense haver de revisar pàgines i pàgines de xifres, qualsevol línia dels comptes dels darrers anys.

Si és la teva primera vegada i no saps per on començar, t'acompanyem al teu primer passeig.

VISIÓ GLOBAL> INGRESSOS I DESPESES

No només el pressupostat, també el gastat

Des de la portada pots accedir a la visió global dels pressupostos per tenir una idea general sobre el recorregut dels teus impostos.
A la visualització d'ingressos i despeses es mostra de forma gràfica no només el repartiment dels pressupostos, sinó també l'estat de la seva execució mensual. És a dir, pots saber quant s'ha gastat de cada partida fins a la data d'actualització. Les franges de colors més foscos representen quant s'ha ingressat o gastat, de moment, del total previst als pressupostos (les franges més clares ratllades).

En aquest i en tots els gràfics que trobis a la pàgina de pressupostos pots fer clic a qualsevol àrea que t'interessi i explorar les seves partides amb molt més detall, entrant així en el següent bloc de polítiques concretes.

POLÍTIQUES > EN QUÈ ES GASTA?

De les grans xifres al detall

Des de la portada o el menú superior també pots accedir a la pàgina de polítiques de despesa, en la qual, d'un sol cop d'ull, pots veure com es reparteix el pressupost i quins són els grans blocs de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
Si et fixes en els colors, veuràs que estan agrupats a la barra superior i que, per exemple, el 35,6% el pressupost de 2021 es destina a Serveis públics bàsics.

POLÍTIQUES> Clic a partida concreta> EN QUÈ ES GASTA?

Aquestes són les grans xifres per àrees concretes, però pots seguir explorant cadascuna d'elles en detall fins a arribar a informació molt més precisa. Per exemple, des de Benestar comunitari pots passar a consultar totes les seves partides en detall, com ara Recollida de residus. A totes les taules de l'eina que trobis, observa com el gastat fins al moment apareix sempre al costat del pressupostat.

POLÍTIQUES > INGRESSOS

També els ingressos

Aquesta web també inclou detalls sobre les partides d'ingressos. La visualització mostra el repartiment dels grans blocs i com, per exemple, els impostos sobre el capital (requadre taronja) són la font més important de finançament de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, seguides de les transferències de l'Administració de l'Estat i de les de la Generalitat de Catalunya (requadres morats), totes elles entitats encarregades de recaptar impostos com l'IVA i l'IRPF.

Més ràpid: usa el cercador

Fins ara, hem estat navegant, amunt i avall, per anar al detall o descobrir les grans xifres. Però, si t'interessa un assumpte concret, hi ha una opció molt més directa: utilitzar el cercador, que rastreja els pressupostos. Introdueix, per exemple, la paraula jardins. Et donarà 1 resultat: si punxes en ell podràs veure el pressupost i les despeses realitzades fins a la data relacionats amb parcs i jardins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

POLÍTIQUES> Clic a partida concreta> QUI GASTA?

Qui ho gasta?

Fins ara ens hem centrat en la classificació funcional o per programes, és a dir, a què es destinen els diners. Però, en alguns casos, és interessant saber quin organisme és l'encarregat de la gestió. Per exemple, en el programa de serveis de caràcter general pots veure, desglossat després d'obrir l'apartat de Consell, la part que gestionen les diferents àrees.

POLÍTIQUES> Clic a partida concreta> COM ES GASTA?

Com es gasta?

La tercera pota d'un pressupost de despeses és la classificació econòmica o, cosa que és el mateix, ¿com es gasten els diners? És a dir: si es tracta de despeses de personal, en béns i serveis, inversions o transferències a altres entitats.
Per exemple, si ens fixem al detall del pressupost d'habitatge i urbanisme veurem que l'àrea més gran, en color blau, és el pagament de nòmines. La taula inferior ho confirma: més d'1.700.000 € dels aproximadament 4,5 milions d'euros pressupostats el 2021 estan destinats a les despeses de personal.

EL QUE TU APORTES

Com es distribueixen els teus impostos?

Volem que coneguis com es distribueixen els diners que aportes amb els teus impostos. A la secció El que tu aportes hem incorporat una senzilla aplicació perquè, indicant el valor cadastral del teu habitatge habitual i altres camps, puguis consultar de forma aproximada com es distribueix la càrrega fiscal que aportes com a contribuent.
Per exemple, si el valor del teu habitatge habitual és al voltant de 70.000 €, no disposes d'habitatge addicional, i tens un vehicle petit, calculem que aportes una mica més de 790 € a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i et mostrem com es distribueixen en polítiques com Benestar comunitari (uns 138 €) o Educació (uns 131 €).

QUÈ VOL DIR ...?

Si tens dubtes, consulta el glossari

Conceptes com estalvi, tipus de classificació del pressupost (segons vulguem posar el focus en què es gasta, qui el gasta i com es gasta) i definicions dels principals impostos són al glossari. Perquè no et quedin dubtes.